สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่พ.ศ.2547จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่3

  อ่านต่อ..

นายเอนก ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่านต่อ..

อ่านต่อ »
    รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหกรรมกีฬา อบจ.อยุธยา ประจำปี 2558,   ลงประกาศ 23 กรกฎาคม 2558, เวลา 10:0
    รายงานผลการดำเนินงานทางสถานะการคลัง งวดที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558,   ลงประกาศ 20 กรกฎาคม 2558, เวลา 13:0
    รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2558,   ลงประกาศ 15 กรกฎาคม 2558, เวลา 10:0
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1,   ลงประกาศ 14 กรกฎาคม 2558, เวลา 08:00
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ปลัด อบจ. ระดับ 10 เป็นการเฉพาะราย,   ลงประกาศ 13 กรกฎาคม 2558, เวลา 10:00
    โครงการอบรมสัมมนาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์ก,   ลงประกาศ 06 กรกฎาคม 2558, เวลา 11:40
    ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องก,   ลงประกาศ 11 มิถุนายน 2558, เวลา 09:0
    รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558,   ลงประกาศ 10 มิถุนายน 2558, เวลา 09:0
    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา, โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ลงประกาศ 04 มิถุนายน 2558, เวลา 10:00
    โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ, โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ลงประกาศ 04 มิถุนายน 2558, เวลา 10:0
อ่านต่อ »
  ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประ, ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554  อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2554,   อ่านต่อ..
  รายงานประชุมสภา อบจ.อย. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิ.ย.2554 ,   อ่านต่อ..
  ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อย. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2554,   อ่านต่อ..
  ประชุมสภา อบจ.อย.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ,   อ่านต่อ..
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา / พระราชกำหนด,   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   
กฎกระทรวง / ระเบียบ,   

ข่าวทั่วไป
การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
    
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
    สามารถเช็คอีเมล์ได้ที่นี่
หนังสือราชการ สถ
    หนังสือราชการ สถ
ข่าวสารราชการ
    ข่าวทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น